ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Ηλικία έως 45 ετών
• Άδεια security τύπου Α
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Καλός χειρισμός Η/Υ
• Καλή γνώση αγγλικών

Αποστολή βιογραφικών στο leguard@leguard.gr ή στην σελίδα επικοινωνίας του site.

Scroll to Top