ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση, προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται όταν:
1) Είναι συνδρομητής των υπηρεσιών που προσφέρει η Leguard Monitoring.
2) Ζητάνε πληροφορίες σχετικά με μία υπηρεσία ή έρχεται σε επικοινωνία με το κέντρο λήψης για υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.
3) Επισκέπτεται την ιστοσελίδα (cookies).
Στα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς, περιλαμβάνονται τα παρακάτω (χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά και ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν):
1) Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο, τηλέφωνα τρίτων προσώπων που έχουν δηλώσει για περιπτώσεις ανάγκης.
2) Η τηλεφωνική επικοινωνία, η καταγραφή – μαγνητοφώνηση μίας κλήσης, που πραγματοποιείται από και προς το τηλεφωνικό μας κέντρο.
3) Πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή (οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται και έχει να κάνει με τον λογαριασμό, λήξη-ανανέωση).
4) Τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από το κινητό ή τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, καταγράφοντας λεπτομέρειες που θα μας επιτρέψουν να σας αναγνωρίζουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται :
1) Για να παρέχουν τις υπηρεσίες του κέντρου λήψης σημάτων.
2) Για τιμολόγηση των υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία χρειάζεται πάνω στο οικονομικό.
3) Για οποιαδήποτε ενημέρωση έχει να κάνει με τον εκάστοτε λογαριασμό.
4) Για την περίπτωση που έρθει στην εταιρεία ο συνδρομητής , γίνεται συλλογή δεδομένων εικόνας κλειστού κυκλώματος (CCTV) για λόγους ασφαλείας και
αποφυγή παραβατικών ενεργειών.
5) Για την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε δικαστικές ή αστυνομικές αρχές, όπου οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την
προστασία του πελάτη, την προστασία από απάτη ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της εταιρείας. Επίσης, διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μπορεί να
γίνει και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Άμεση Δράση, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική) ή τρίτα πρόσωπα που έχουν δηλωθεί για λόγους προστασίας. Τέλος, διαβίβαση
προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει προς τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες εγκαταστάτες που ο συνδρομητής έχει επιλέξει για την τεχνική
υποστήριξη του συστήματος ασφαλείας που έχει εγκαταστήσει στο χώρο του.
6) Η Leguard Monitoring, μεριμνά για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του πελάτη από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.
Η Leguard διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση με κατάλληλα μέτρα προστασίας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε πελάτη.
7) Για τα δικαιώματα που έχει κάθε συνδρομητής, μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία για να του εξηγήσει ποια προσωπικά δεδομένα διατηρούμε και με ποιον
τρόπο γίνεται η επεξεργασία τους. Οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών του δεομένων. Επίσης, εάν κρίνει ο συνδρομητής ότι
τα δεδομένα του δεν είναι ακριβή, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την εταιρεία ώστε να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις. Σε περίπτωση που θεωρεί ότι τα
δεδομένα του δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορεί να ζητήσει από τη Leguard να προβεί σε διαγραφή των.
8) Επίσης, ο συνδρομητής μπορεί να ζητήσει την αναστολή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή να εναντιωθεί σε αυτή για δικούς του λόγους.
9) Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε συνδρομητή αλλά και προκειμένου να εξασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα του, μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία στο τηλέφωνο 2105787486 ή μέσω της email στο centralstation@leguard.gr ή μέσω γραπτής
επιστολής να το αποστείλει στην διεύθυνση Θηβών 92, Περιστέρι 12131.
10) Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από
εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3 ΤΚ
115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dpa.gr).

Scroll to Top